Lütfen teklif sözleşmesini okuyun ve sayfanın sonundaki iletişim bilgilerinizle kabul ettiğinizi onaylayın.

Teklif sözleşmesi etkinlik organizasyonu

“Neon Alisa Yazılım” şirketi, Genel Müdür Evgenii Pak tarafından temsil edilen ve bundan sonra “Yürütücü” olarak anılacak olan, bir taraftan, ve bu verileri okuyan bir kişi, bundan sonra “Müşteri” olarak anılacak olan, diğer taraftan, bundan sonra “Taraflar” olarak anılacak olanlar, aşağıdakiler hakkında bu sözleşmeyi, bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacak olanı, imzaladılar:

SÖZLEŞMENİN KONUSU


1.1. Müşteri, Yürütücü’nün özel bir etkinlik (bundan sonra Etkinlik) düzenlemek üzere görevlendirilmesini ister.


2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. Yürütücü, şirketle yazışmalara göre bir Bayram düzenleme ve yürütme hizmetleri sunmayı taahhüt eder.
2.2. Yürütücü, yükümlülüklerini yerine getirmek için üçüncü tarafları dahil edebilir.
2.3. Hizmetlerin sunulması, iki taraflı bir eylemle onaylanır.
2.4. Hizmetlerin sunulmasından en geç 2 gün sonra, Yürütücü, sunulan hizmet için Müşteri’ye bir fatura sunar.
2.5. Yürütücü, Etkinliği düzenleme konusundaki eylemlerini Müşteri ile koordine etmeyi taahhüt eder.
2.6. Müşteri, Etkinliğin düzenlenmesi için gerekli tüm doğru bilgileri Yürütücü’ye sağlamayı taahhüt eder.
2.7. Müşteri, Yürütücü’nün hizmetlerini bu Sözleşmenin 3. maddesine göre ödemeyi taahhüt eder.

3. ÖDEME PROSEDÜRÜ


3.1. Bu sözleşme kapsamında etkinliğin organizasyonu için ödeme, Müşteri tarafından Yürütücü’nün banka hesabına iki aşamada transfer edilir: sipariş anında %50 ön ödeme ve etkinlikten bir gün önce kalan %50 ödeme.

4. TARAFLARIN SORUMLULUĞU, UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ IÇIN PROSEDÜR


4.1. EK 1’de belirtilen hizmetin sunulamaması durumunda, Yürütücü bunu aynı veya daha iyi kalitede bir hizmetle değiştirir.
4.2. EK 1’de belirtilen herhangi bir hizmetin yerine getirilmemesi ve bu Sözleşmenin 4.1 maddesindeki şartın yerine getirilememesi durumunda, Yürütücü ilgili hizmet için ödenen ön ödemenin %100’ünü Müşteri’ye iade eder.
4.3. Sözleşmenin Müşteri tarafından iptal edilmesi durumunda, ödenen tutar Yürütücü’de kalır.
4.4. Taraflar, yükümlülüklerin yerine getirilememesinin öngörülemeyen (mücbir sebep) durumlardan kaynaklandığı durumlarda sorumlu değildir.
4.5. Taraflar arasındaki uyuşmazlıklar yasalarla belirlenen düzende çözülür.

5. DIĞER KOŞULLAR


5.1. Sözleşme, bu Sözleşmenin 3.1 maddesine göre Yürütücü’nün banka hesabına yatırılan paraların alınmasından itibaren yürürlüğe girer ve Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesine kadar devam eder.
5.2. Bu Sözleşmede yapılan tüm değişiklik ve ilaveler, yazılı şekilde yapılmış ve ilgili imzalar ve mühürlerle onaylanmışsa geçerlidir.

6. TARAFLARIN YASAL ADRESLERI VE BANKA BILGILERI


Yürütücü
FİRMA ADI: Neon Alisa Yazılım
San. ve tic. Ltd. Şti.
FİRMA ADRESİ: Güvenlik Mah. 267 Sk.
Öztürk Apt. No: 16-A Muratpaşa/ANTALYA
VERGİ DAİRESİ VE NO..:
Mersis No: 0631 18051 1300001
Antalya Kurumlar V.D. No: 631 180 51 13


Lütfen bilgilerinizi giriniz, bu bilgiler tatil sözleşmesi ve fatura işlemlerinin tamamlanması için gereklidir.